Liceul Tehnologic Nr.1 Mărăcineni

Pe firul istoriei...

  În comuna Mărăcineni, începând cu anul 1983, funcţionează Grupul Şcolar Agricol. Această unitate de învăţământ, apărută ca urmare a dezvoltării I.C.C.P., a luat fiinţă ca şcoală profesională, fiind subordonată până în anul 1990 atât Ministerului Învăţământului, cât şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

      Primul director al acestei instituţii a fost domnul dr. ing. Stanciu Nicolae. Din 1990 Grupul Şcolar rămâne doar în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar funcţia de director este ocupată de domnul prof. Matei Vasile (1990-1995), domnişoara prof. Tomescu Tasia Natalia (1995-2006) şi doamna prof. Enache Maria (2006 -2012).

        Grupul Şcolar Agricol a funcţionat până în anul 2004 într-o clădire cu trei nivele şi 14 săli de clasă (construită în anul 1969), pusă la dispoziţie de Institutul de Cercetări Pomicole şi Producţie Mărăcineni, acesta oferind întreaga bază materială a instituţiei.

        Începând cu anul 2004-2005, cursurile de la Grupul Şcolar se desfăşoară într-o clădire nouă, modernă, cu 16 săli de clasă şi două laboratoare de informatică.

        În anul şcolar 2008-2009, Grupul Şcolar Agricol Mărăcineni a avut   un număr de peste 500 elevi, la cursurile liceale de zi  şi la cele de arte şi meserii, elevii pregătindu-se în domeniile: servicii, resurse naturale şi protecţia mediului – la cursuri liceale, industrie alimentară, mecanică şi agricultură – la şcoala de arte şi meserii.

Şcoala cu clasele I-VIII este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât,,mâine să fie mai buni ca azi”.

Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 1, Mărăcineni, Argeş se află în centrul comunei Mărăcineni, aproape de instituţiile principale (poliţie, biserică, biblioteca comunală, primărie), de unităţi comerciale, de liceul din localitate.

Poziţia geografică determină atragerea unor elevi din zonele învecinate, în preajma şcolii existând staţii de maxi-taxi care asigură elevilor navetişti un transport rapid, eficient şi în siguranţă, iar elevii de pe raza comunei, beneficiază de transport şcolar.

În prezent, şcoala are în componenţa sa următoarele structuri:

-  Grădiniţa cu program normal Mărăcineni

-  Şcoala cu clasele I-VIII Argeşelu

- Grădiniţa cu program normal Argeşelu

Şcoala a fost renovată în anul 2007, elevii beneficiind în prezent de o şcoală modernă, cu cadre didactice bine pregătite, cu experienţă la catedră.

  Începând cu anul școlar 2012-2013 Grupul Școlar Agricol Mărăcineni și Școala Nr.1 Mărăcineni împreună cu structurile sale funcționează cu numele de LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI, condus  in prezent de Director - Prof. Pană Irina și Director adjunct - Prof. Enache Maria.